Wojskowy Pogrzeb

Pogrzeb wojskowy w Warszawie to uroczystość najczęściej realizowana na Cmentarzu Powązkowskim. Taka uroczystość dedykowana jest osobom zasłużonym dla Państwa, odznaczonych Orderem Virtuti Militari oraz Orderem Krzyża Wojskowego. Zgodę na udział wojskowej asysty honorowej przydziela minister Obrony Narodowej. Natomiast jej skład ustalany jest przez dowódcę garnizonu właściwego dla miejscowości, w której ma odbyć się pogrzeb. Tak ważna ceremonia żałobna wymaga odpowiedniej oprawy, którą dla pogrzebów wojskowych najczęściej jest asysta honorowa, orkiestra lub wystawienie poduszki z medalami i orderami. Dom Pogrzebowy Ursynów w imieniu rodziny przejmuje na siebie wszelkie kwestie formalne związane z organizacją pogrzebu wojskowego. Wykonujemy prace cmentarne, zapewniamy miejsce dla asysty honorowej oraz odpowiednią oprawę w postaci muzyki i kwiatów. 

Pogrzeb wojskowy w Warszawie

Dom Pogrzebowy Ursynów w Warszawie gotowy jest do zorganizowania pogrzebu na Powązkach Wojskowych z największą dbałością oraz taktem. Przy realizacji pogrzebu z ceremoniałem wojskowym dbamy również o bezpieczeństwo uczestników i możliwość spokojnego i godnego pożegnania. W razie takiej konieczności wyznaczamy miejsce dla najbliższej rodziny, telewizji i pozostałych żałobników. Nasze wieloletnie doświadczenie sprawia, że każdy pogrzeb wojskowy realizujemy zgodnie z życzeniem rodziny i z poszanowaniem wartości i tradycji zmarłego.